För boende

Årsstämma 2020 - Ska vi vara en HSB-förening?

Styrelsen har under ett par år funderat kring medlemskapet i HSB (läs om för- och nackdelar HÄR) och nu beslutat att ta upp frågan om utträde till beslut på stämman. En av anledningarna till att arbeta för ett utträde är att skapa bästa förutsättningar för förhandling med HSB när förvaltningsavtalet löper ut nästa år. För att möjliggöra ett utträde krävs att vi ändrar stadgan (eftersom det där i står att föreningen och alla dess medlemmar måste vara medlemmar i HSB) genom beslut på två stämmor (dvs. årsstämmorna 2020 och 2021). Den nya stadgan, som är samma som den befintliga men med referenserna till HSB borttagna, hittar ni HÄR. Stadgeändringen och utträde ur HSB godkändes av årsstämman 2020 och frågan tas åter upp 2021.

Fastighetsservice

AGILE fastighetsservice svarar för skötsel av fastigheten. Kontakta AGILE på telefon 070 - 541 64 33.

Vid påtagligt rostangrepp på badsrumselement, vv anmäl detta.

Jourtjänst

Vardagar efter ordinarie arbetstid samt hela dygnet lördagar, söndagar samt helgdagar anmäls fel till Lunds Energi, tel 020-951900. OBS! Endast i akuta situationer.

Akuta avloppsproblem utanför ordinarie arbetstid kan anmälas till Puls, tel 046-257850.

Parkering

Till fastigheten hör 6 st parkeringsplatser (400kr/mån 2020), 8 st bilgarage (700kr/mån 2020) och ett motorcykelgarage (500kr/mån 2020). Det finns två stycken cykelkällare, en vid 3B och en vid 3E. Motorcyklar och mopeder får även parkeras vid cykelställen. Kontakta ordförande om du vill ställa dig i kö till parkering och garage! Aktuell parkerings-kö.

Parkering längs Sofiavägen, längs Filippavägen och vid Sofiaparken är avgiftsbelagd. Kontakta Lunds kommun för att erhålla boendeparkeringsdekal. Bilar får inte parkeras inne på gården. Det är däremot tillåtet att stanna för lastning av tunga och skrymmande saker. Undvik i möjligaste mån bilkörning på gården.

Städning

Städningen av föreningens gemensamma utrymmen sköts av Poolarna Clean. Tvättstugorna grovstädas dock endast en gång per månad. Efter varje tvättpass måste därför tvättutrymmena städas, se anslag på tvättstugorna.

Kabel-TV

Lägenheterna är utrustade med kabel-TV från Comhem. Grundutbudet ingår i månadsavgiften (OBS from 8 sept 2020 upphör analoga sändningar - läst mer HÄR). Nätet är uppgraderat med "tre hål i väggen" så hela digital-TV-utbudet finns tillgängligt. Kontakta Comhem för aktuella erbjudanden.

Bredband

Lägenheterna är utrustade med bredband (1000/1000Mbit/s) från Bahnhof fr o m 20190930. Föreningen har ett gruppanslutningsavtal, dvs föreningen betalar bredbandsavgiften för samtliga lägenheter. För att komma igång med ditt bredband och läsa mer om tjänsten, tryck här KOM IGÅNG

När du har anslutit, kontrollera och mät din uppkoppling via Bredbandskollen. Hastigheten bör ligga i närheten av 1000/1000Mbit/s. Ifall din hastighet är lägre, kontrollera din hastighet direkt från uttaget (vanligtvis vid sidan om din dörr) genom att direktkoppla din dator med ethernet-kabel till uttaget (dvs. utan router mellan uttaget och din dator) och följ processen beskriven i "KOM IGÅNG" ovan för att ansluta enheten (endast en enhet kan vara aktiv åt gången - router eller dator). Vanligtvis är routern flaskhalsen och det kan finnas anledning att införskaffa en ny. Alternativt, som en första åtgärd, testa att placera routern närmare datorn för att förbättra WiFi-signalen och ev. hastigheten.

I samband med att vi avslutat vårt tidigare gruppavtal med Telenor (fd Bredbandsbolaget) har Telenor skickat ut returavier till oss för gamla routers (även till lägenheter som aldrig haft någon router från Telenor). Efter kontakt med Telenors kundtjänst avs retur av en gammal router har vi fått följande information: Telenor-routrar med beteckning "Xavi 6545" och "Zyxel 2602" behöver ej returneras, men däremot bör "Technicolor TG784", "Technicolor TG789", "Technicolor TG799" och "Zyxel P2812" returneras. Vänligen kontakta Telenors kundtjänst och kontrollera vad som gäller för dig specifikt / meddela att du aldrig haft någon router från dem.

Tvättstuga

I källaren i hus 3C-D ligger två tvättstugor och tre torkrum. Varje tvättstuga är försedd med tre tvättmaskiner och en torktumlare. Till lägenheterna hör ett numrerat lås som man fäster på en tavla för att boka tid. Bokningsbara tider är 7-12, 12-17 och 17-21. Övriga tider är strömmen till tvättstugan bruten.

Vinds- och källarförråd

Varje lägenhet har ett vinds- och ett källarförråd som har samma nummer som lägenheten (lägenhetsnumret finns på hyresavin, samt på en vit bricka vid ytterdörren). Undvik att förvara värdefulla saker på vind och i källare då stölder har förekommit. Utöver dessa förråd finns 6 utrymmen av varierande storlek till uthyrning. Hör av dig till styrelsen om du vill ställa dig i kö till något av dem.

Fastighetsboxar

Post delas ut i fastighetsboxar i källaren vid 3B samt 3D. Boxarna har kodlås, som drivs av 2xAAA-batteri (när lampan börjar blinka kan man öppna c.100 ggr till före batteriet tar slut). Kontakta fastighetsskötaren om ni behöver hjälp med att byta kod eller batteribyte (ifall åtgång till post önskas direkt och ni inte kan vänta till nästa gång fastighetskötaren har ärende på fastigheten, då går det att hålla ett 9V-batteri mot polerna (se lysdiod) på kodlåset och på så sätt ge ström och möjliggöra öppning med kod).

Sophantering

Vid garagenedfarten mellan hus 3A-B och 3B-C står behållare för sopsortering. Grovsopor får ej slängas i behållarna. Container för grovsopor beställer föreningen hit med jämna mellanrum. .

Nycklar och låssystem

För att göra kopia av sin lägenhetsnyckel krävs en rekvisition som man får av ordföranden. Kopior kan då göras hos Great Security på Öresundsvägen 16. Lägenhetsnyckeln passar även till vind och källare i det hus där lägenheten ligger, till entrédörrar, cykelkällare och tvättstugor. Vissa lägenheter har även ett sjutilllhållarlås som styrelsen inte ansvarar för.

Andrahandsuthyring

Uthyrning i andra hand kräver tillstånd från styrelsen. En andrahandsupplåtelse är när någon annan än du självständigt använder din lägenhet. Det gäller oavsett om någon hyr eller lånar den och även om du låser ett av rummen. Uthyrning kortare tid än tre månader godkänns normalt inte. Föreningen tar ut en administrationsavgift, vilken baseras på 10 procent av prisbasbeloppet då ansökan godkänns (2019 - 387kr/mån). Ansökningsblankett lämnas till styrelsen i två exemplar.

En upplåtelse utan tillstånd kan medföra att föreningen säger upp dig. Du kan också komma att avhysas och få lägenheten tvångsförsåld. Samma sak gäller om din hyresgäst inte sköter sig. Tillstånd ges endast för tillfällig upplåtelse och för ett år i taget. Anställnings-, studie- eller tjänstgöringsbevis ska bifogas ansökan. Tillståndet gäller endast för den period och den hyresgäst som du har angivit. Ändras något av detta krävs ett nytt tillstånd. Uthyrning i flera år kan i vissa fall godkännas, till exempel vid studier på annan ort. Då kan vi lämna ett förhandsbesked för hela tiden, men ansökan måste ändå göras för ett år i taget, med bifogat bevis enligt ovan. Avgörande för ett tillstånd att hyra ut är att du anger vilket skäl du har för uthyrningen, till exempel: (i) arbete eller studier på annan ort; (ii) militärtjänstgöring; (iii) vistelse på sjukhus eller sjukhem; (iv) rekreation efter sjukdom eller annan oförutsedd händelse; (v) ”resa jorden runt”; eller, (vi) provsambo, medges ett år utan förlängning.

Vid en andrahandsupplåtelse blir du hyresvärd och bestämmelserna i hyreslagen gäller därmed. Upprätta därför ett skriftligt och tydligt hyresavtal. Det är alltid ditt ansvar att avgifter betalas i tid och att hyresgästen följer föreningens bestämmelser. Tänk även på att hyresgästen kan få besittningsrätt till lägenheten. Se vidare Hyresnämnden.

Garage och parkeringsplatser sägs upp vid andrahandsuthyrning. När andrahandsuthyrningen avslutas placeras den boende på första plats i kön.

Ifall du misstänker en olovlig andrahandsupplåtelse i föreningen (ej godkänd av styrelsen), vv meddela styrelsen.

Föreningsstämma

I maj månad hålls föreningsstämma, där bland annat årsredovisning för föregående år avhandlas. Nya styrelsemedlemmar väljs och eventuella motioner behandlas. Skriftlig kallelse delas ut senast två veckor före mötet. Stämman hålls i möteslokalen i källaren i hus 3E-F. Motioner måste lämnas till styrelsen senast i februari.

Trädgårdsgrupp

För den som är intresserad av trädgårdsskötsel finns en trädgårdsgrupp som svarar för nyplanteringar med mera. I cykelkällaren i hus 3E-F finns föreningens trädgårdsredskap. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av att deltaga.

Hobbyrum

Innerst i cykelkällaren i 3B finns ett hobbyrum utrustat med arbetsbänk, ställning för cykelreparationer mm.

Partytält

Föreningen har två partytält som kan lånas för användning på gården. Kontakta styrelsen om du vill använda dem. Här finns monteringsanvsining.

Diverse

Huset är lyhört. För att undvika att störa grannar, tänk på följande:

Mellan kl 22.00 och 06.00 ska det vara dämpat ljud i huset. Ska man ha fest eller annan högljudd verksamhet bör man informera grannarna. Undvik att gå med träskor inomhus. Undvik att borra och spika i väggarna på söndagar och helgdagar, och mellan kl 21.00 och 07.00. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen eller i omedelbar närhet av balkongerna. På gården finns dock en gemensam grill som kan användas av de boende. Om du har problem med störande grannar, tala i första hand med grannarna innan du tar kontakt med styrelsen.