Parkeringskö

Kö till föreningens p-platser

  1. Ramberg/Bergkvist 3F (2017-09-05)
  2. Anders Hilmansson 3A (2017-09-06)
  3. Sara Svensson 3B (2018-04-15)
  4. Ewa Lastman 3C (2018-05-15)
  5. Gustaf von Grothusen 3B (2019-05-03)
  6. Gunilla Danielsson 3F (2019-07-25)
  7. Lena Tvede-Jensen 3C (2020-06-01)
  8. Giacomo Landeschi 3F (2020-06-19)

Kö till föreningens garageplatser

  1. Gunilla Danielsson 3F (2019-07-25) (endast intresserad av MC-garaget)
  2. Giacomo Landeschi 3F (2020-06-19)