Hitta hit

Brf Blanka i Lund ligger strax norr om universitetssjukhuset, på Sofiavägen 3 mellan Norra Kyrkogården och Sofiaparken. Entréer till 3A och 3B ligger utmed Sofiavägen, entréer till 3C-3F ligger längs en grusad infart efter 3B.Länk till karta